Raport bieżący 131 – WANCI za 06.07.2022 - AgioFunds