Raport bieżący 130 – WANCI za 29.06.2023 - AgioFunds