Raport bieżący 130 – WANCI za 28.06.2023 - AgioFunds