Raport bieżący 130 – WANCI za 01.07.2022 - AgioFunds