Raport bieżący 129 – WANCI za 28.06.2023 - AgioFunds