Raport bieżący 128 – WANCI za 29.06.2022 - AgioFunds