Raport bieżący 128 – WANCI za 27.06.2023 - AgioFunds