Raport bieżący 128 – WANCI za 26.06.2023 - AgioFunds