Raport bieżący 128 - pokrywanie kosztów - AgioFunds