Raport bieżący 127 - WANCI za 30 05 2019 r. - AgioFunds