Raport bieżący 127 – WANCI za 26.06.2023 - AgioFunds