Raport bieżący 127 – WANCI za 23.06.2023 - AgioFunds