Raport bieżący 127 – WANCI za 14.06.2022 - AgioFunds