Raport bieżący 126 – WANCI za 29.06.2022 - AgioFunds