Raport bieżący 126 - WANCI za 29 05 2019 r. - AgioFunds