Raport bieżący 126 – WANCI za 28.06.2022 - AgioFunds