Raport bieżący 126 – WANCI za 27.06.2022 - AgioFunds