Raport bieżący 126 – WANCI za 23.06.2023 - AgioFunds