Raport bieżący 126 – WANCI za 22.06.2022 - AgioFunds