Raport bieżący 125 – WANCI za 28.06.2022 - AgioFunds