Raport bieżący 125 – pobieranie wynagrodzenia przez Towarzystwo - AgioFunds