Raport bieżący 124 – WANCI za 24.06.2022 - AgioFunds