Raport bieżący 124 – WANCI za 21.06.2023 - AgioFunds