Raport bieżący 124 – WANCI za 20.06.2023 - AgioFunds