Raport bieżący 123 – WANCI za 23.06.2022 - AgioFunds