Raport bieżący 123 – WANCI za 17.06.2022 - AgioFunds