Raport bieżący 122 – WANCI za 23.06.2022 - AgioFunds