Raport bieżący 122 – WANCI za 19.06.2023 - AgioFunds