Raport bieżący 122 – WANCI za 16.06.2023 - AgioFunds