Raport bieżący 122 – WANCI za 15.06.2022 - AgioFunds