Raport bieżący 121 – WANCI za 21.06.2022 - AgioFunds