Raport bieżący 121 – WANCI za 16.06.2023 - AgioFunds