Raport bieżący 121 – WANCI za 15.06.2023 - AgioFunds