Raport bieżący 120 – WANCI za 26 07 2021 r. - AgioFunds