Raport bieżący 120 – WANCI za 20.06.2022 - AgioFunds