Raport bieżący 120 – WANCI za 15.06.2023 - AgioFunds