Raport bieżący 120 – WANCI za 14.06.2023 - AgioFunds