Raport bieżący 119 - WANCI za 20 05 2019 r. - AgioFunds