Raport bieżący 119 – WANCI za 14.06.2023 - AgioFunds