Raport bieżący 119 – WANCI za 13.06.2023 - AgioFunds