Raport bieżący 119 – WANCI za 02.06.2022 - AgioFunds