Raport bieżący 118 – WANCI za 22 07 2021 r. - AgioFunds