Raport bieżący 118 – WANCI za 15.06.2022 - AgioFunds