Raport bieżący 118 – WANCI za 12.06.2023 - AgioFunds