Raport bieżący 118 – WANCI za 01.06.2022 - AgioFunds