Raport bieżący 117 – WANCI za 16 05 2019 r. - AgioFunds