Raport bieżący 117 – WANCI za 12.06.2023 - AgioFunds