Raport bieżący 116 – WANCI za 30.05.2022 - AgioFunds