Raport bieżący 116 – WANCI za 13.06.2022 - AgioFunds