Raport bieżący 115 – WANCI za 27.05.2022 - AgioFunds